SZTUKATOR Rafał Kołb - sztukateria gipsowa - sztukateria elewacyjna - sztukaterie wewnętrzne - WROCŁAW

PRACOWNIA SZTUKATORSKA WROCŁAW

Zdjęcia oferowanych elementów

Rozety ROZETY
Oferta rozet w różnych rozmiarach, kształtach i stylach.


Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook'u oraz na Google+ - linki do stron w zakładce "Witamy".
Konsole KONSOLE
Elementy podpierające gzyms, kolumnę, rzeźbę itp.


Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook'u oraz na Google+ - linki do stron w zakładce "Witamy".
Fryzy

FRYZY
Elementy dekoracyjne z ornamentem złożonym z powtarzających się motywów wykorzystywane do poziomego rozdzielenia ścian lub zdobienia elewacji.
Podane wymiar
y fryzów: szer. x wys. x głęb.

Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook'u oraz na Google+ - linki do stron w zakładce "Witamy".

Głowice
GŁOWICE
Głowice są elementami zwieńczającymi pilastry, kolumny i półkolumny. Wykonujemy bazy, pilastry i kolumny o dowolnych wymiarach, proste i kanelowane.

Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook'u oraz na Google+ - linki do stron w zakładce "Witamy".
Kartusze

KARTUSZE
Elementy ozdobne w architekturze umieszczane np. na elewacjach budynków nad wejściem, nad oknami, na kominkach, w portalach wejściowych.


kartusz archit. motyw ornamentalny w kształcie ozdobnej karty z zawiniętymi brzegami; ozdobne obramienie tarczy herbowej, tablicy inskrypcyjnej, płaskorzeźby, malowidła, monogramu, tytułu mapy ...
(cyt. "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych" Władysław Kopaliński)

Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook'u oraz na Google+ - linki do stron w zakładce "Witamy".

Medaliony

MEDALIONY
Elementy dekoracyjne naścienne.


Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook'u oraz na Google+ - linki do stron w zakładce "Witamy".

Płaskorzeżby

PŁASKORZEŹBY
Elementy dekoracyjne naścienne.


Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook'u oraz na Google+ - linki do stron w zakładce "Witamy".

Fasety

FASETY
Elementy wykorzystywane do wykończenia połączenia sufitu ze ścianą. Fasety bez ornamentu (ciągnione) mogą być wykonane w dowolnym przekroju. Większość faset jest dostępna w formie łukowej. Wymiary faset podano w opisie zdjęć.

Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook'u oraz na Google+ - linki do stron w zakładce "Witamy".

Listwy

LISTWY
Elementy wykorzystywane m.in. do wykonywania ekranów na sufitach i ścianach. Listwy bez ornamentu (ciągnione) mogą być wykonane w dowolnym przekroju - większość listew jest dostępna w wersji łukowej. Wymiary elementów podano w opisie zdjęć.

Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook'u oraz na Google+ - linki do stron w zakładce "Witamy".

Narożniki

NAROŻNIKI
Elementy służące do tworzenia ram na ścianach lub sufitach (łączone z listwami).


Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook'u oraz na Google+ - linki do stron w zakładce "Witamy".

Rzeźby

RZEŹBY Z GIPSU


Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook'u oraz na Google+ - linki do stron w zakładce "Witamy".


0 razem elementów