SZTUKATOR Rafał Kołb - sztukateria gipsowa - sztukateria elewacyjna - sztukaterie wewnętrzne - WROCŁAW

PRACOWNIA SZTUKATORSKA WROCŁAW

Zdjęcia oferowanych elementów

KARTUSZE
Elementy ozdobne w architekturze umieszczane np. na elewacjach budynków nad wejściem, nad oknami, na kominkach, w portalach wejściowych.


kartusz archit. motyw ornamentalny w kształcie ozdobnej karty z zawiniętymi brzegami; ozdobne obramienie tarczy herbowej, tablicy inskrypcyjnej, płaskorzeźby, malowidła, monogramu, tytułu mapy ...
(cyt. "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych" Władysław Kopaliński)

Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook'u oraz na Google+ - linki do stron w zakładce "Witamy".

<< Wszystkie kategorie
10 razem elementów