SZTUKATOR Rafał Kołb - sztukateria gipsowa - sztukateria elewacyjna - sztukaterie wewnętrzne - WROCŁAW

PRACOWNIA SZTUKATORSKA WROCŁAW

WE WROCŁAWIU

Renowacja wystroju sztukatorskiego na elewacji kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 17

Renowacja wystroju sztukatorskiego na elewacji kamienicy przy ul. Gajowej 43

Wystrój sztukatorski na elewacji hotelu przy ul. Parkowej 8 - odtworzenie zachowanych elementów oraz wykonanie nowego wystroju według projektu

Wykonanie gzymsów imitujących cegłę klinkierową w oficynie kamienicy Rynek 60

Renowacja i odtworzenie wystroju wnętrz Banku Gospodarki Żywnościowej przy Placu Teatralnym 4

Wykonanie gzymsów i rozet wg projektu inwestorskiego - hol wejściowy i kaplica w Zakładzie Rehabilitacyjnym Sióstr Elżbietanek przy ul. Św. Józefa

Wykonanie nowych tynków, uzupełnienie brakujących elementów wystroju, odtworzenie gzymsów metodą ciągnioną z narzutu w holu wejściowym budynku przy ul. Cieszyńskiego

Renowacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Ledóchowskiego (róg Prusa)